Llibre de colecta de Santa Maria del Mar. El barri del Born a principis del s. XIX


Llibre de colecta als devots del SS. Rosari de la Parroquial Esglèsia de Santa Maria del Mar. Noms dels carrers i cognoms dels cofrades, amb les seves professions, del barri del Born i rodalies des de 1812 a 1817.
Esperi a que es carreguin les imatges abans de fer clic a qualsevol dels noms. Això pot trigar fins a uns minuts en funció de la seva connexió a Internet.

Índex dels llocs i carrers on vivien els devots de Santa Maria del Mar:

Abaixadors, carrer dels
Agollers, carrer dels
Ample, carrer
Argenteria, carrer
Arriers, plaça dels
Assaonadors, carrer dels
Ases, carrer dels
Astruch, carrer d'en
Barra de Ferro, cantó de la
Basea, carrer
Basea, placera de
Bora del Rech
Boria, carrer de la
Born
Born, entrada del
Caldes, carrer d'en
Call, carrer del
Canvis, carrer dels
Cap de Món, carrer del
Corretger, carrer del
Cotoners, carrer dels
Cremat, carrer
Damas, carrer de las
Esparteria, carrer
Espaseria, carrer de l'
Flasaders, placera dels
Ginàs, carrer d'en
Hospital, carrer de l'
Jaume Giral, carrer d'en
Joan de Montjuïc, carrer
Jupi, carrer d'en
Manresa, carrer de
Marquès d'Aitona, plaça del
Metges, carrer dels
Mirallers, carrer dels
Montcada, carrer
Montcada, placera del carrer
Nou de la Rambla, carrer
Nova, plaça
Oli, plaça de l'
Palacio, plaça de
Palacio (voltants del Palau Dalmases)
Pescateria, carrer de la
Portal Nou, carrer del
Sant Antoni, carrer de
Sant Esteve, carrer de
Sant Joan, riera de
Sant Miquel, carrer de
Sant Vicens, Volta de
Santa Maria, cases i barraques de
Seca, carrer de la
Sivader, carrer d'en
Sombrerers, carrer dels
Tantarantana, carrer d'en
Tapineria, carrer
Vidreria, carrer
Vigatans, carrer dels


Alguns dels cognoms que es troben entre els devots de Santa Maria del Mar entre 1812 i 1817:

Abril
Agell
Altamira
Amat
Amigó
Andreu
Archs
Armengol
Armet
Balaguer
Balls
Bañeras
Bartomeu
Bas
Basas
Boniquet
Borí
Bosch
Bou
Brosa
Cabot
Camps
Cañado
Capull
Carreras
Casadevall
Casals
Casas
Castells
Capella
Català
Clavell
Coca
Codina
Coll
Colomuri
Comellas
Corminas
Cornet
Costa
Cuias
Dalmasas
Dalmau
Depares
Dou
Durán
Espalter
Espiell
Farré
Farrell
Farreres
Farriols
Faura
Fernandes
Ferrer
Font
Fontanals
Franques
Gallisar
Gasso
Gila
Gràcia
Guàrdia
Gost
Jornet
Julià
Llovet
Marquet
Martí
Martorell
Mas
Masa
Mateu
Millé
Molas
Monteverda
Moñón
Morat
Mullar
Munsech
Nadal
Nosas
Orrells
Padrís
Parich
Pasqual
Pedrals
Pi
Planas
Poch
Pons
Prats
Puig
Pujol
Ragull
Ramoneda
Ravell
Riera
Rivera
Roca
Rodes
Roldos
Rosell
Roura
Sabaté
Sandil
Sala
Serra
Solanich
Solà
Soler
Tiana
Tomeu
Torra
Torrens
Turquet
Tusquets
Vellver
Vidal
Vila
Viñals
Viñera
Voltà