Història del Rectorat de Francesc Tort Mitjans

Mn. Francesc Tort Mitjans i el Nunci Lajos Kada

De moment es publicaran diverses cartes del Nunci ,Mons. Lajos Kada, al rector de Santa Maria del Mar i cartes del rector al Nunci així com altres cartes, esperant el temps oportú per redactar una historia a partir del arxiu complert de més de mil documents de tot tipus...Efectivament,dins d`una estratègia premeditada, el bisbe Tena em cridà personalment i m’oferí la parròquia de Sant Just i Pastor, assegurant que tindria el nomenament passat setmana santa de 1996. A l`hora de la veritat tenia que intervenir-hi ...Monseñor Lajos Kada, Nuncio de Su Santidad en EspañaVer en el índice onomástico la entrada Gullo, Carlo