Noces d'Argent de Francesc Tort

Noces d'Argent del rector de Santa Maria del Mar Dr. Francesc Tort celebrades el 19-03-1987El pare José Martínez de la Escalera, jesuita, professor de l'Universitat de Comillas predica l'homil·lia