El Patronat de Santa Maria del Mar

Història del Patronat de Santa Maria del Mar


Al prendre possessió com a rector de Santa Maria del Mar el 5-05-1985 amb la presència de la M. I. Junta d`Obra, hom es donà conta de seguida de que calia promoure un moviment de restauració integral del temple, quant plovia fort s`havia d’anar amb paraigua dins del mateix temples, tant per el deteriorament de les taulades totes, com de quasi tots els vitralls alguns dels quals ,com els del cim del mateix presbiteri, i faltaven el quaranta per cent dels vidres lo que feia que al ploure s`havia d`anar,com he dit, en paraigua just al darrera del altar on hi cantava l`Escolania com es pot comprovar en la fotografia que editem desprès de la llista del Patronat. El Sr. Enric Gispert, Mestre de Capella i membre de la antiga Vint-i-cinquena davant el fet de que els membres de la M. I. Junta d`Obra que anys enrere havien promogut amb eficàcia la restauració del interior del temple desprès de la crema de 1936, en aquell moment, per raons sobre tot d`edat, no podien abanderar la necessària reforma, Enric Gispert, dic, que fou el millor col•laborador meu, m`insistia que devíem crear un patronat que pogués influir tant en la restauració integral del temple com del orgue menor provinent dels Trinitaris de Vic que s`estava malmetent sota les voltes de sobre la sagristia. El 30 de gener de 1987 es firmava, en el marc del saló de juntes de la Cambra de Comerç, això es,en emblemàtic edifici, germà de la Santa Maria del Mar, gòtica,, de la Llotja, els estatus del Patronat de Santa Maria del Mar. El 6 de juliol del mateix any 1987 quedava formada la llista,quasi definitiva, del Patronat. El Cardenal Jubany, arquebisbe de Barcelona, que no hi estava, crec, pas d`acord, confià el tema al Sr. Vicari General Mons. Lluis Martínez Sistach que es mostrà també reticent a acceptar els estatuts de la creació del Patronat que una delegació del mateix li va presentar. Per aquestes raóns el Patronat funcionà sense aprovació canònica definitiva. Les raóns tant per la seva creació, com per no donar-hi el vist i plau, eren serioses.

Antes de la restauración de los tejados y de los vitrales, en particular de todos los del ábside de la nave principal, llovía en el presbiterio dado que aquellos vitrales, situados sin defensa exterior, en una granizada se rompieron el 50 % de los vidrios y así, cuando llovía, como refleja esta foto, realmente, llovía en todo el presbiterio sobre todo en el lugar en el que cantaba la Escolania

Membres del Patronat de Santa Maria del Mar :

Sr. Pere Acarín. President del Mercat Carni-Ramader.

Sr. Josep Mª Antunez. Director General de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona.

Sr. Antonio Algueró Algueró. President del Gremi d`Industries Gràfiques.

Sr. Ramón Aramón i Serra. Secretari del Institut d`Estudis Catalans.

Sr. Jaume Armengol i Calvet. Promotor dels nous gotjos de Santa Marta.

Sr. Joan Bassegoda i Nonell. Arquitecte de la Basílica i Catedràtic de l`Escola d`Arquitectura.

Sra. Rosa Blanqué i Villalonga. Confraria de Santa Marta d`Hostalers i Taverners.

Sr. Agustí Bonavia i Pérez. President del Consell Coordinador de Distribuïdors Majoristes d`Alimentació de Catalunya.

Sr. Josep M. Calpe i Ibarz. Secretari General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Secretari del Patronat de Santa Maria del Mar.

Sr. Àngel Calzado de Castro. Secretari General de la Federació Internacional de Hockey. Vinculat a Santa Maria del Mar.

Sr. Rafel Cano i Cano. Secretari del Consell Pastoral de Santa Maria del Mar.

Sr. Aureli Casabona i Bel. Vicepresident de la Llotja de Cereals de Barcelona.

Sr. Josep Casals i Rubies. Membre de la Junta del Futbol Club Barcelona..Sr. Francesc Castellví i Llatas. President del Gremi d`Industrials oliaires de Barcelona.

Sr. Josep Catà. President de la Federació Catalana d`Industrials Oliaires.

Sr. Joan Clos i Matheu. Regidor-President del Districte I. Ajuntament de Barcelona.

Sr. Antoni de P. Escura i Viñuela. Cònsol Major del Consolat de la Casa Llotja de Mar.

Sr. Joaquim Ferrer i Roca. Ex Conseller de Cultura.

Sr. Joan Gaspart i Bonet. Cambra de Comerç, Prohom Confraria de Santa Marta d`Hostalers i Taberners.

Sra. Enriqueta Girona. Benefactora de la Basílica.

Sr. Enric Gispert i Fabrés. Mestre de Capella de Santa Maria del Mar, de la Vint-i-cinquena.

Sr. Friderik Lutken. Prohom de la Confraria de la Santa Creu. Cònsol General de Noruega a Barcelona.

Sr. Joan Melcior i Deulonder. Secretari de la Confraria de Santa Marta d`Hostalers i Taverners i del Gremi de la Restauració.

Sr. Mateu Molleví Rivera Prohom en Cap de la Confraria de Santa Marta d´Hostalers i Taverners.

Sr. Joaquim Monzó Verge. Cònsol d`Hondures. Vinculat a Santa Maria del Mar.

Sr. Joan Serra i Brujas. De la Junta d`Obra de Santa Maria del mar i de família històrica benefactora de la Basílica.

Sr. Joan Uriach i Marsal. President de la Fundació Uriach.


Cada un dels importants membres del Patronat començà a moure’s a favor de Santa Maria del Mar en els caps de la seva influència. Coma conseqüència immediata es aconseguí el conveni de restauració integral del temple de Santa Maria del Mar amb el B.H.A. , la Generalitat i la Parròquia. En aquest context el Dr. Sr. Joan Uriac i Marsal en motiu dels cent cinquanta anys dels Laboratoris Uriach s`oferí per sufragar la restauració del Orgue Menor. Consultat el B. H. A. no s`admeté el nou espònsor i la Fundació Uriach finança integrament l`Historia de Santa Maria del Mar que es publicà, per separat, en català, castellà, angles, alemany i japonès. En aquest mateix context de promoció de Santa Maria del Mar, coma monument, també com a centre de culte, sorgí l`idea de que el temple fos proposat a la UNESCO perquè fos proposat, junt amb altres monuments de Barcelona, com Drassanes i Palau de la Música, com a monument de l`Humanitat, a que es refereix la carta següent.


Fotografies de la signatura del Patronat. Signatura realitzada a la Sala Magna de la Cambra de Comerç de la Llotja de Mar:


30/01/1987 - Signatura de la Constitució del Patronat de Santa Maria del Mar. Acte presidit pel Secretari de la Cambra, el Sr. Josep M. Calpe i Ibarz; promogut pel Doctor Francesc Tort, rector de Santa Maria del Mar; i celebrat a la Sala Magna de la Llotja de Mar.El Sr. Josep M. Calpe i Ibarz, Secretari General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i Secretari del Patronat de Santa Maria del Mar, a càrrec de les signatures. A l'esquerra, el Doctor Tort.


Signa el Sr. Enric Gispert, Mestre de Capella de Santa Maria del Mar.


El Sr. Joan Bassegoda i Nonell. Arquitecte de la Basílica i Catedràtic de l`Escola d`Arquitectura.


Signa el Sr. Agustí Bonavia i Pérez, President del Consell Coordinador de Distribuïdors Majoristes d`Alimentació de Catalunya.


Signa el Sr. Aureli Casabona i Bel. Vicepresident de la Llotja de Cereals de Barcelona.


El Sr. Josep Catà, President de la Federació Catalana d`Industrials Oliaires.


Visita d'uns membres del Patronat de Santa Maria del Mar a les obres de la restauració de la teulada


Organització del nou museu de Sta. Maria del Mar, obert a la visita de particulars i grups


Hi ha més informació relacionada amb el Patronat a l'apartat sobre el Consulat del Mar.